Rozvoj zdravého regionálneho poľnohospodárstva - diskusia ukončená - pozrite si video a stiahnite si sumár nižšieOkruhy diskusie:

Aká je slovenská potravinová sebestačnosť a prečo je vlastne dôležitá?

Aké by malo byť „zdravé“ poľnohospodárstvo?

Kde sú najväčšie prekážky pri rozvoji zdravého poľnohospodárstva na Slovensku?

Ktorými projektami v zahraničí sa môžeme inšpirovať?

Ktoré slovenské a české projekty považujete za úspešné?

Ako zapojiť dlhodobo nezamestnaných a marginalizované komunity do produkcie potravín?


Dátum konania: 11. 6. 2020, 16:00-17:15

Účastníci: Emil Schultz (ovocinár, majiteľ ovocinárskeho družstva Emilove sady), Patrícia Černáková (permakultúrna dizajnérka, zakladateľka platformy Zdravé záhrady), Eduard Janíček (farmár, konateľ OVISFARMA s.r.o.)

VideoSumár diskusie


Diskusia bola ukončená - stiahnite si sumár kliknutím nižšie