Rozvoj regionálneho podnikania a zamestnanosti - diskusia ukončená - pozrite si video a stiahnite si sumár nižšieOkruhy diskusie:
• • • • •

Ako úspešne robiť regionálny rozvoj a podporovať zamestnanosť v regióne?

Kde sa hýbu svetové trendy v regionálnom rozvoji?

Čo nám v Čechách a na Slovensku zostáva v tomto smere urobiť?

Kde sa musia zapojiť samosprávy a kde je úloha štátu?

Kde môžu pomôcť firmy?

Ako úspešne integrovať marginalizované komunity?

Ktoré úspešné príklady v tomto smere sme už zrealizovali?


Dátum konania: 21. 5. 2020, 16:00-17:15

Účastníci: Josef Dvořáček (spolumajiteľ a konateľ bylinkárskej firmy Sonnentor s.r.o.), Tadeáš Gavala (zakladateľ umeleckej dielne CEFERINO), Ján Košturiak (podnikateľ, kouč a zakladateľ Podnikateľskej univerzity)

VideoSumár diskusie


Diskusia bola ukončená - stiahnite si sumár kliknutím nižšie