REGSTART VZPRUHA - návšteva úspešných projektovTermín: 4.-5. september 2020
Miesto: Zvolen, Banská Bystrica, Kremnické Bane, Kláštor pod Znievom
Cena: 200 EUR/bez DPH (cena zahŕňa ubytovanie a stravu)

Príďte sa stretnúť, inšpirovať a nadviazať kontakty a spoluprácu. Prihlasovanie otvorené do 24. augusta 2020.


Prihláška

Ciele návštevy:

• Inšpirácia a nové impulzy do podnikania

• Sieťovanie a nadväzovanie partnerstiev

• Spoznávanie úspešných projektov

Navštívené projekty:

• Stredná odborná škola, Banská Bystrica– pozitívny príklad zo slovenského školstva, proaktívna stredná škola s vlastnými obchodnými kanálmi pripravujúca študentov na reálny svet podnikania v regiónoch,

• Svet bedničiek a Farma Eko Produkt – „virtuálny farmársky trh“ a ekosystém poskytujúci viac ako 1 tisíc produktov od slovenských farmárov a dodávateľov,

• Vzdelávacie centrum Zaježová - pôvodná gazdovská usadlosť, premenená na centrum poskytujúce vzdelávacie a sebapoznávacie semináre, pobyty v ústraní a iné,

• Dobrý pastier – útulok a centrum pre prácu s ľuďmi na okraji spoločnosti, ktoré inovuje a každým rokom sa rozvíja,

• RYBÁRSTVO - Požehy – kvalitný dodávateľ sladkovodných druhov rýb.

Program:

4. september 2020

• Stretnutie Stredná odborná škola, Banská Bystrica (8:30-10:00)

• Návšteva Vzdelávacieho centra Zaježová (11:00-12:30)

• Spoločný obed

• Stretnutie Svet debničiek, farma Eko Produkt Kremnické Bane (14:15-15:45)

• RYBÁRSTVO - Požehy (16:30-18:00)

• Spoločná večera

5. september 2020

• Prehliadka Dobrý pastier, diskusia V. Maslák/J. Košturiak (8:30-12:00)

• Spoločný obed