Návšteva projektov regionálneho rozvoja - stredné a severné SlovenskoTermín: 4.-5. septembra 2020
Miesto a program: bude upresnené počas augusta 2020

Prihláška

Ciele návštevy:

• Inšpirácia a nové impulzy do podnikania

• Sieťovanie a nadväzovanie partnerstiev

• Spoznávanie úspešných projektov

Navštívené projekty:

• Stretnutie Stredná odborná škola, Banská Bystrica

• RYBÁRSTVO - Požehy, s.r.o

• Zaježka

• Svet bedničiek

• Dobrý pastier

Program:

• bude upresnené

Pripravujeme